Privacyverklaring

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. De privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens

ICT United, Havikskruid 7, 1914TC, Nieuwerkerk ad IJssel
Voor vragen t.b.v. uw persoonsgegeven kunt u contact opnemen met R. Guépin – info@ictunited.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ICT United verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Tevens voor het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • IP-adres (Door Google Analytics - ICT United verwerkt geen eigen cookies op de site)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Als verantwoordelijke verwerken wij geen gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ICT United verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden)
  • Om contact te leggen zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren.
  • Het kunnen verrichten van werkzaamheden als (remote) systeem- netwerkbeheer.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie.
Geautomatiseerde besluitvorming

ICT United neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

ICT United zal nimmer uw gegevens aan derden verkopen, wij verstrekken uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten voor jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het deels verwerken van gegevens door dienstverlenende bedrijven die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze diensten en bedrijfsvoering gebeurt uitsluitend bij bedrijven waar een verwerkersovereenkomst mee is afgesloten en die volgens onze aanwijzingen te werk gaan, Daartoe behoren o.a. aanbieders van betalingssystemen, incasso bureaus, advocatenkantoren,  hosting aanbieders, domeinregistar,  leveranciers van (VoIP) clouddiensten,  en bedrijven die voor ons de financiële diensten uitvoeren.

Hierbij worden jouw gegevens door ons uitsluitend aan die instanties doorgegeven die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte en die dus onderworpen zijn aan de  wetgeving inzake de gegevensbescherming van de EU of die verplicht zijn tot gegevensbescherming op een vergelijkbaar niveau.

Wanneer het gewenst is goederen per post te ontvangen zullen NAW gegevens aan Post bedrijven zoals DHL, PostNL of andere verzender worden verstrekt.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens

Facturen, offertes, email en wettelijke documenten worden volgens de wettelijke bewaartermijn bewaard (o.a. op last van de belastingdienst). Hierna worden alle facturen, offertes zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om bij te houden hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt gebruiken wij Google Analytics. Het Amerikaanse bedrijf Google maakt gebruik van cookies, als deel van de “Analytics”-dienst.  De vastgelegde informatie herleiden wij zelf niet naar personen en worden enkel voor anoniem statistisch inzicht door ons gebruikt.

De vastgelegde informatie wordt door ICT United gebruikt voor:

•Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
•Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
•Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
•Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
•Het optimaliseren van de website

Google

De aldus verkregen informatie via Google Analytics wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.  

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring (welke regelmatig kunnen wijzigen) van Facebook https://www.facebook.com/policy.php, Twitter https://twitter.com/en/privacy, LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  en Youtube https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines  om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Geen nieuwsbrief / informatie meer van ons ontvangen of de toestemming hiervoor intrekken?

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Je kan het gebruik van jouw gegevens voor reclamedoeleinden, zoals de nieuwsbrief te allen tijde blokkeren of jouw toestemming voor toekomstig gebruik van jouw gegevens intrekken. Indien je van ons reclame per e-mail ontvangt, kan je de blokkering eenvoudig aanvragen door op de link in de e-mail te klikken en de verdere aanwijzingen te volgen.

Het e-mailadres zal in dat geval bij ons geregistreerd staan om zodoende geen mail meer te ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht van “Inzage, correctie en recht van verzet”. Hiermee kun je persoonsgegevens in te zien, laten corrigeren of laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ICT United en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ictunited.nl. We reageren uiterlijk binnen vier weken op het verzoek. Tevens wijzen wij je op de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Daarom nemen wij zoveel mogelijke passende (technische) maatregelen om verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen.

Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht.

Wanneer jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ictunited.nl

Links naar internetpagina's van andere bedrijven

Onze website bevat mogelijk links naar internetsites van andere bedrijven waarmee wij bijvoorbeeld samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter gegevensbescherming van andere internetsites.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.